Wie zijn Area C

De Area C is opgericht op 10 januari 2016. Area C is een samenwerkingsverband van verschillende NA-groepen verspreid door Nederland.

In Area C vormen de 12 Tradities, 12 Concepten en de ‘Guide to Local Service’ onze uitgangspunten. De ‘C’ staat voor ‘consensus’. Dat betekent dat we afspraken maken en besluiten nemen op basis van consensus (Consensus-Based Decision Making).

De GSR’s (Group Service Representative), vertegenwoordigers van de NA groepen, doen mee aan de Area C vergaderingen. Elke 2 maanden wordt er een vergadering gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken waarbij een Area een groep kan helpen en wordt er informatie met elkaar gedeeld. Communicatie staat centraal, waarbij informatie zowel naar boven als naar beneden van belang is.

Alle meetings die samen de Area C vormen zijn te vinden op de NA meetings bij Area C pagina.

Wil je graag een donatie doen aan Area C, dan kan dit op het volgende rekeningnummer:

NA Area C
NL49 INGB 0007 1778 17