Informatie over NA

Wat is Narcotics Anonymous (NA)?

NA is een niet-commerciële gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. Dit is een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige voorwaarde om lid te zijn.

De verwijzing in onze naam naar verdovende middelen herinnert aan het ontstaan van NA maar is tegenwoordig minder toepasselijk. Herstel bij NA richt zich nu op verslaving en verslavingsgedrag en niet zozeer op het gebruik van een bepaalde drug. Het lidmaatschap beperkt zich niet tot gebruikers van een specifieke drug. Iedereen die een probleem denkt te hebben met een legale of illegale drug, inclusief alcohol, is welkom bij NA.

We zijn een gemeenschap van anonieme leden die alleen bekendstaan met onze voornaam. Zo kunnen verslaafden een bijeenkomst bijwonen zonder bang te hoeven zijn voor nadelige gevolgen in de sociale omgeving. Dit kan een belangrijke rol spelen als iemand overweegt om voor het eerst naar een NA-bijeenkomst te gaan. Anonimiteit draagt tevens bij aan een sfeer van gelijkwaardigheid tijdens een bijeenkomst. Dit helpt om er zeker van te zijn dat de boodschap van herstel die bij NA wordt uitgedragen belangrijker wordt gevonden dan iemands individuele persoonlijkheid of situatie.

Het lidmaatschap van NA is kosteloos. De meeste leden geven op vrijwillige basis regelmatig kleine bedragen voor de kosten van groepsbijeenkomsten.

NA is geen religieuze organisatie en staat niet voor een bepaalde geloofsrichting. Wel legt ons programma de nadruk op spirituele basisprincipes die in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast: eerlijkheid, openheid van geest, bereidwilligheid en nederigheid. De concrete, praktische toepassing van deze principes wordt echter door iedereen zelf bepaald.

Herstellen bij NA is geen wonderbehandeling die binnen een bepaalde tijd aanslaat. Het gaat om een voortdurend, individueel proces. De leden nemen zelf de beslissing om deel te nemen en zij werken in eigen tempo aan hun herstel.

De benadering van NA berust op ons idee dat er een helende werking uit gaat van verslaafden die elkaar helpen. De belangrijkste dienst die NA verleent is dan ook het organiseren van groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen de deelnemers over hun ervaringen met drugsverslaving en het herstellen daarvan.

NA-bijeenkomsten hebben een informeel karakter en worden geleid door ervaren leden. Bijeenkomsten en andere NA-diensten worden gefinancierd uit donaties van NA-leden en de verkoop van literatuur over herstel. Er wordt geen geld aangenomen van niet-leden.

NA-bijeenkomsten worden regelmatig gehouden, wekelijks op dezelfde plek en tijd. Er zijn in het algemeen twee soorten bijeenkomsten. De open bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedere belangstellende, ook voor niet-verslaafden. De besloten bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor verslaafden.

Ben ik een verslaafde?

Alleen jij kan deze vraag beantwoorden. Dit zal misschien niet eenvoudig zijn. In onze gebruikersperiode hielden we onszelf voor ‘dat we het allemaal in de hand hadden’.

In het begin was dat wellicht het geval, maar op dit moment niet meer. De drugs hadden het voor het zeggen. Wij leefden om te gebruiken en wij gebruikten om te leven.

Een verslaafde is gewoon een man of een vrouw van wie het leven door drugs wordt beheerst.

Misschien kun je wel toegeven dat je een drugsprobleem hebt, maar zie je jezelf niet als een verslaafde. Ieder van ons heeft een bepaald idee bij een verslaafde.

Zodra je er op een positieve wijze iets aan probeert te doen, is verslaafd zijn niet iets waarvoor je je hoeft te schamen. Als jij jezelf kunt herkennen in onze problemen, dan kun je jezelf misschien ook vinden in onze oplossing.

De volgende vragen zijn opgesteld door verslaafden die het herstelprogramma van Narcotics Anonymous volgen.

Als je twijfelt of je wel of niet verslaafd bent, neem dan even de tijd om onderstaande vragen te lezen en zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.

Doe de test

   1. Gebruik je weleens alleen?   Ja/Nee
   2. Heb je weleens de ene drug vervangen door de andere omdat je dacht dat een bepaalde drug het probleem was?   Ja/Nee
   3. Heb je weleens een arts om de tuin geleid of tegen die arts gelogen om medicijnen op recept te krijgen?   Ja/Nee
   4. Heb je weleens drugs gestolen of iets gestolen om aan drugs te komen?   Ja/Nee
   5. Gebruik je geregeld drugs bij het opstaan of wanneer je naar bed gaat?   Ja/Nee
   6. Heb je weleens een drug genomen om het effect van een andere drug teniet te doen?   Ja/Nee
   7. Ga je mensen uit de weg die jouw gebruik afkeuren en/of vermijd je plaatsen waar jouw gebruik niet wordt getolereerd?   Ja/Nee
   8. Heb je weleens een drug gebruikt zonder te weten wat het was of wat het effect van deze drug zou zijn?   Ja/Nee
   9. Hebben je werk- of schoolprestaties weleens geleden onder de gevolgen van je drugsgebruik?   Ja/Nee
   10. Ben je weleens aangehouden vanwege je drugsgebruik?   Ja/Nee
   11. Heb je weleens gelogen over wat of over hoeveel je gebruikt?   Ja/Nee
   12. Is het kopen van drugs belangrijker dan het nakomen van je financiële verplichtingen?   Ja/Nee
   13. Heb je weleens geprobeerd te stoppen of een poging gedaan je gebruik onder controle te krijgen?   Ja/Nee
   14. Heb je als gevolg van je gebruik weleens in de gevangenis of in een ontwenningskliniek gezeten, of in het ziekenhuis gelegen?   Ja/Nee
   15. Verstoort gebruiken jouw slaap- of eetpatroon?   Ja/Nee
   16. Raak je in paniek als je eraan denkt dat je zonder drugs komt te zitten?   Ja/Nee
   17. Heb je het gevoel dat het voor jou onmogelijk is om zonder drugs door het leven te gaan?   Ja/Nee
   18. Zet je weleens vraagtekens bij je geestelijke gezondheid?   Ja/Nee
   19. Wordt je gezinsleven ontwricht door jouw drugsgebruik?   Ja/Nee
   20. Heb je weleens gedacht dat je er zonder drugs niet bij zou horen of dat je geen plezier zou kunnen hebben zonder te gebruiken?   Ja/Nee
   21. Heb je je weleens aangevallen, schuldig of beschaamd gevoeld over je gebruik?   Ja/Nee
   22. Denk je veel aan drugs?   Ja/Nee
   23. Heb je irrationele of onbegrijpelijke angsten gehad?   Ja/Nee
   24. Heeft gebruiken invloed gehad op je seksuele relaties?   Ja/Nee
   25. Heb je weleens drugs gebruikt die je eigenlijk helemaal niet lekker vindt?   Ja/Nee
   26. Heb je weleens drugs gebruikt om emotionele pijn of spanning weg te nemen?   Ja/Nee
   27. Heb je weleens een overdosis genomen?   Ja/Nee
   28. Blijf je ondanks de negatieve gevolgen toch verdovende middelen gebruiken?   Ja/Nee
   29. Denk je dat je mogelijk een drugsprobleem hebt?   Ja/Nee

Resultaten

De vraag ‘ben ik een verslaafde?’ kan alleen door jou worden beantwoord. Wij hebben allemaal een verschillend aantal van deze vragen met ‘ja’ beantwoord. Het feitelijke aantal ‘ja’-antwoorden was eigenlijk niet zo belangrijk. Het was belangrijker om te beseffen hoe wij ons van binnen voelden, en hoe verslaving ons leven heeft beïnvloed.

Bij sommige vragen worden drugs niet eens genoemd. Verslaving is namelijk een geniepige ziekte die ons leven op alle vlakken aantast. Zelfs de gebieden die op het eerste gezicht weinig met drugs van doen hebben, worden door verslaving negatief beïnvloed. De drugs op zichzelf zijn van minder belang dan de reden waarom wij gebruikten en de gevolgen van ons drugsgebruik.

Toen we deze vragen voor het eerst onder ogen kregen, wekte het idee dat we mogelijk verslaafden waren de nodige angst op. Sommigen van ons probeerden deze gedachten van zich af te zetten. We zeiden tegen onszelf:

‘Ach, die vragen slaan nergens op.’
Of,
‘Ik ben anders. Ik weet dat ik drugs gebruik, maar ik ben geen verslaafde. Mijn werkelijke problemen liggen op het vlak van emoties/gezin/werk.’
Of,
‘Ik heb nu gewoon even moeite om de zaken op de rit te krijgen.’
Of,
‘Ik zal kunnen stoppen als ik de juiste partner vind, de juiste baan bemachtig, enzovoort.’

Als je een verslaafde bent, moet je eerst toegeven dat je een probleem met drugs hebt. Eerder is het niet mogelijk om enige vooruitgang te boeken op weg naar herstel. Als je deze vragen eerlijk beantwoordt, kunnen ze je helpen inzien hoe het gebruiken van drugs je leven onhanteerbaar heeft gemaakt. Zonder herstel is verslaving een ziekte waarvan de afloop van tevoren vaststaat: gevangenissen, inrichtingen en de dood. Velen van ons kwamen naar Narcotics Anonymous omdat drugs niet meer deden wat we ervan verwachtten. Verslaving beroofde ons van onze trots, onze eigenwaarde, onze familie, de mensen die wij liefhebben en ontnam ons zelfs het verlangen om te leven. Het kan zijn dat je dit punt nog niet hebt bereikt, en dat hoeft ook niet. Wij hebben ontdekt dat onze persoonlijke hel binnenin onszelf zat. Als je hulp zoekt, dan kun je daarvoor terecht bij de gemeenschap van Narcotics Anonymous.

Toen we op zoek waren naar een antwoord, zochten we hulp en we vonden NA. We kwamen verslagen naar onze eerste NA-bijeenkomst en wisten niet wat we konden verwachten. Nadat we een of meerdere bijeenkomsten hadden bijgewoond, kwamen we erachter dat mensen om ons gaven en bereid waren ons te helpen. Hoewel ons verstand ons vertelde dat wij het nooit zouden redden, gaven de mensen van de NA-gemeenschap ons hoop door ons aan te moedigen dat we wél konden herstellen. Te midden van medeverslaafden kwam het besef dat we er niet meer alleen voor stonden. Tijdens onze bijeenkomsten vindt er herstel van verslaving plaats. Onze levens staan op het spel. We zijn erachter gekomen dat het programma werkt als herstel van verslaving op de eerste plaats komt. We moesten drie onthutsende feiten onder ogen zien:

 1. Wij staan machteloos tegenover verslaving en onze levens zijn onhanteerbaar.
 2. Hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor onze ziekte, zijn wij wel verantwoordelijk voor het herstellen ervan.
 3. Wij kunnen personen, plaatsen en zaken buiten onszelf niet langer de schuld geven van onze verslaving. Wij moeten onze gevoelens en onze problemen onder ogen zien.

‘Het ultieme wapen voor herstel is de herstellende verslaafde.’

Het NA-programma

In het NA-programma wordt ervan uitgegaan dat verslaving een ziekte is. NA kent aan ‘ziekte’ een andere betekenis toe dan artsen en therapeuten en doet geen pogingen anderen ervan te overtuigen dat haar zienswijze juist is. NA stelt alleen dat haar leden verslaving als ziekte hebben aanvaard voor zover het hen helpt om beter om te gaan met hun situatie.

Het ‘verlangen om te stoppen met gebruiken’ is de enige voorwaarde om lid te zijn. Toch moedigt NA haar leden aan om zich volledig te onthouden van alle stemmingsveranderende middelen, met inbegrip van alcohol. Onze ervaring wijst uit dat volledige en voortdurende onthouding van drugs de beste basis biedt voor herstel en persoonlijke groei.

Het hart van het herstelprogramma van Narcotics Anonymous bestaat uit een reeks persoonlijke acties die bekendstaan als de Twaalf Stappen, overgenomen van Anonieme Alcoholisten. Deze ‘stappen’ bestaan uit erkenning van een probleem, hulp vragen, zelfbeoordeling, zelfonthulling, goedmaken van toegebrachte schade en optrekken met andere drugsverslaafden die willen herstellen. De Twaalf Stappen vormen een praktische handleiding voor herstel op grond van een aantal uitgangspunten. Door deze principes toe te passen en nauw samen te werken met andere leden, leren verslaafden te stoppen met gebruik en kunnen zij de uitdagingen van het dagelijkse leven aangaan.

Het NA-programma draait om wat ‘spiritueel ontwaken’ wordt genoemd, waarbij we willen benadrukken dat het ons gaat om de praktische waarde ervan, niet om de filosofische of metafysische betekenis. NA is niet godsdienstig en stimuleert elk lid om een eigen invulling te geven aan ‘spiritueel ontwaken’.

Er moet nog één ding vermeld worden over het NA-programma. NA-leden beseffen dat er nog veel meer organisaties zijn die zich bezighouden met de problematiek rond drugsverslaving. NA beweert niet over een programma te beschikken dat overal voor alle verslaafden werkt, al vinden haar leden dat ze er aanzienlijk op vooruit zijn gegaan bij de aanpak van hun verslavingsproblemen. NA beweert evenmin dat haar zienswijze algemene navolging verdient.

Welkom bij Narcotics Anonymous

Welkom op je eerste NA-bijeenkomst. NA biedt verslaafden een mogelijkheid om zonder drugs te leven. Als je niet zeker weet of je verslaafd bent, maak je dan geen zorgen. Blijf gewoon naar onze bijeenkomsten komen en neem de tijd om je eigen conclusie te trekken.

Net zoals velen van ons, ben je op je eerste NA-bijeenkomst wellicht behoorlijk zenuwachtig. Je hebt het idee dat iedereen op je zit te letten. Als dat zo is, dan ben je daarin niet de enige. Die gevoelens zijn voor velen van ons herkenbaar. Er wordt weleens gezegd: ‘Als de zenuwen door je lijf gieren, dan zit je waarschijnlijk op de juiste plek.’ Niemand komt per ongeluk binnenvallen bij NA. Mensen die niet verslaafd zijn, vragen zich nooit af of ze verslaafd zijn. Sterker nog, ze staan er geen moment bij stil. Als jij je afvraagt of je wel of niet een verslaafde bent, dan zou je best wel eens verslaafd kunnen zijn. Gun jezelf even de tijd om naar ons te luisteren wanneer wij onze ervaringen delen. Misschien hoor je iets wat je bekend in de oren klinkt. Het gaat er niet om of je dezelfde drugs hebt gebruikt. In feite doet het er niet eens toe welke drugs je gebruikte. Als je wilt stoppen met gebruiken, dan ben je van harte welkom. Verslaafden hebben vaak soortgelijke gevoelens en als we ons richten op onze overeenkomsten in plaats van de verschillen, dan kunnen we elkaar helpen.

Misschien voel je je wanhopig en angstig. Wellicht denk je dat dit programma niet zal werken, net zomin als alles wat je al eerder hebt geprobeerd. Je denkt misschien dat het voor een ander kan werken maar niet voor jou. Je hebt immers het gevoel dat je anders bent dan wij. Toen wij voor het eerst bij NA kwamen, hadden de meesten van ons datzelfde gevoel. Ergens wisten we wel dat we zo niet langer konden doorgaan. We zagen echter geen enkele mogelijkheid om te stoppen of om clean te blijven. Wij waren doodsbenauwd om datgene los te laten wat zo belangrijk voor ons was geworden. We kwamen erachter dat het verlangen om te stoppen met gebruiken de enige voorwaarde is om lid te zijn van NA. En dat was voor ons een hele opluchting.

In het begin waren de meesten van ons bang om iets nieuws te proberen, we stonden wantrouwig tegenover een nieuwe aanpak. Over één ding bestond voor ons geen enkele twijfel: onze oude aanpak leidde nergens toe. Toen we clean werden, ging het niet onmiddellijk de goede kant op. Dikwijls leek zelfs iets alledaags als autorijden of telefoneren vreemd en beangstigend. Zulke onzekerheden kenden we helemaal niet van onszelf! In deze situatie zijn we enorm gebaat bij het gezelschap en de steun van andere verslaafden die clean zijn. Dit is een fase waarin we het broodnodige houvast vinden door te leren vertrouwen op andere mensen.

Misschien begin je te denken: ‘Ja, maar…’ of ‘Wat als…?’ Toch zou je, ondanks je twijfels, alvast gebruik kunnen maken van de volgende eenvoudige suggesties: kom naar zoveel mogelijk NA-bijeenkomsten, verzamel telefoonnummers van NA-leden en maak regelmatig gebruik van deze nummers, vooral wanneer je een enorme drang hebt om te gebruiken. Ook op tijden dat er geen bijeenkomsten zijn kan je namelijk trek hebben. Wij zijn vandaag clean omdat we hulp hebben gezocht. Datgene wat ons heeft geholpen, kan ook jou helpen. Schroom daarom niet om andere herstellende verslaafden te bellen.

Een terugval kunnen we alleen maar voorkomen door af te blijven van die eerste drug. Drugs gebruiken is voor een verslaafde iets vanzelfsprekends. Om ons blijvend te kunnen onthouden van stemmings- en bewustzijnsveranderende middelen, moesten de meesten van ons drastische veranderingen ondergaan op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak. De Twaalf Stappen van NA bieden ons de mogelijkheid om te veranderen. Iemand heeft eens gezegd: ‘Je kunt waarschijnlijk clean worden door alleen naar bijeenkomsten te gaan. Maar als je clean wilt blijven en herstel wilt ervaren, dan zul je de Twaalf Stappen moeten toepassen.’ En dat kunnen wij niet alleen. Binnen de NA-gemeenschap steunen we elkaar bij onze inspanningen. We leren samen een nieuwe manier van leven toe te passen die ons gezond en clean houdt.

Op je eerste bijeenkomst zul je mensen ontmoeten die langere of kortere tijd clean zijn. Je zult je misschien afvragen hoe het hun tot dusver gelukt is om clean te blijven. Als je naar NA-bijeenkomsten blijft komen en clean blijft, zul je gaan begrijpen hoe het werkt. Wij allen moesten de ellende van verslaving overwinnen. Om die reden geven we om elkaar en heerst er een sfeer van wederzijds respect. Wij houden van elkaar en we steunen elkaar bij ons herstel. Het NA-programma bestaat uit spirituele uitgangspunten die, zo hebben wij ontdekt, ons helpen clean te blijven. Je zult vele suggesties aangereikt krijgen maar er wordt niets van je geëist. De NA-gemeenschap biedt ons de mogelijkheid om aan jou te geven wat wij gevonden hebben: een manier om clean te kunnen leven. We gaan ervan uit dat wij onze kennis over clean blijven alleen kunnen behouden als we onze ervaring delen met anderen.

Dus, wees welkom! Wij zijn blij dat je er bent en we hopen dat je ervoor kiest om te blijven. Het is goed om nog even iets te zeggen over het woord God, een woord dat je vaak zult horen op NA-bijeenkomsten. Met ‘God’ verwijzen we naar een Macht groter dan wijzelf die mogelijk maakt wat voor ons onmogelijk leek. Het is een Macht die we hier gevonden hebben, bij NA, in het programma, tijdens de bijeenkomsten en in de mensen. Deze Macht vormt het spirituele uitgangspunt op basis waarvan wij middelenvrij kunnen leven, één dag tegelijk – en voor het geval een dag te lang is, vijf minuten tegelijk. Wat in ons eentje niet lukte, krijgen we samen wel voor elkaar. Wij nodigen je uit om gebruik te maken van onze kracht en onze hoop totdat je zelf wat kracht en hoop gevonden hebt. Er komt een moment dat ook jij met iemand zult willen delen wat jou zo vrijmoedig werd aangeboden.

Blijf terugkomen ─ het werkt!

De Twaalf Stappen van Narcotics Anonymous

Als jij wilt wat wij te bieden hebben en bereid bent er moeite voor te doen, dan ben je er aan toe bepaalde stappen te nemen. Dit zijn de uitgangspunten die ons herstel mogelijk maakten.

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden.
 2. Wij kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken.
 3. Wij namen de beslissing om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij Hem begrepen.
 4. Wij maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.
 5. Wij bekenden tegenover God, onszelf en iemand anders de ware aard van onze fouten.
 6. Wij waren volkomen bereid God al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.
 7. Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken.
 9. Wij maakten het waar mogelijk direct goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.
 10. Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.
 11. Wij trachtten middels gebed en meditatie ons bewuste contact met God zoals wij Hem begrepen te verbeteren, enkel biddend om kennis van Zijn wil voor ons, en de kracht die uit te voeren.
 12. Tot een geestelijk ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar verslaafden en deze uitgangspunten in al ons doen en laten toe te passen.

Dit klinkt als een enorme opgave en wij kunnen het niet allemaal ineens doen. Wij zijn ook niet in één dag verslaafd geraakt, dus denk er om: rustig aan.

Er is één ding dat ons herstel meer dan wat dan ook zal ondermijnen: een onverschillige of intolerante houding ten opzichte van spirituele uitgangspunten. Drie onmisbare uitgangspunten zijn eerlijkheid, openheid van geest en bereidwilligheid. Hiermee zijn wij goed op weg.

Wij zijn van mening dat onze benadering van de ziekte verslaving volkomen realistisch is, aangezien de therapeutische waarde van een verslaafde die een andere helpt zonder weerga is. Wij menen dat onze manier praktisch is, want de ene verslaafde kan het best de andere verslaafde begrijpen en helpen. Wij geloven dat, hoe eerder wij onze problemen in het dagelijks leven onder ogen zien, hoe sneller wij aanvaardbare, verantwoordelijke en productieve leden van onze maatschappij zullen worden.

De enige manier om niet terug te vallen tot actieve verslaving is niet die eerste drug te nemen. Als jij bent zoals wij, dan weet je dat één teveel is en duizend nooit genoeg. Wij leggen hier sterk de nadruk op omdat wij weten dat wanneer wij drugs gebruiken in welke vorm dan ook, of de ene vervangen door de andere, wij onze verslaving weer helemaal opnieuw de vrij hand laten.

Alcohol beschouwen als anders dan andere drugs heeft bij zeer veel verslaafden een terugval veroorzaakt. Voordat wij bij NA kwamen, zagen velen van ons alcohol als iets aparts, maar wij kunnen het ons niet veroorloven hierover verwarring te laten bestaan.

Alcohol is een drug. Wij zijn mensen met de ziekte verslaving die zich moeten onthouden van alle drugs om te kunnen herstellen.

De Twaalf Tradities van Narcotics Anonymous

Wij behouden wat wij hebben alleen door waakzaamheid en zoals vrijheid voor het individu voortkomt uit de Twaalf Stappen, zo komt vrijheid voor de groep voort uit onze Tradities.

Zolang hetgeen dat ons bij elkaar houdt sterker is dan dat wat ons uiteen zou rukken, komt alles goed.

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel is afhankelijk van NA-eenheid.
 2. Voor ons groepsdoel bestaat er uiteindelijk maar één autoriteit, een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten manifesteert. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten; zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met gebruiken.
 4. Elke groep dient autonoom te zijn behalve in zaken die andere groepen of NA als geheel aangaan.
 5. Elke groep heeft maar één hoofddoel: de boodschap uitdragen naar de verslaafde die nog lijdt.
 6. Een NA-groep behoort nooit aanverwante voorzieningen of andere ondernemingen te steunen, te financieren of de NA-naam te verlenen, opdat geld-, eigendoms-, of prestigeproblemen ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Iedere NA-groep behoort geheel in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buitenaf af te wijzen.
 8. Narcotics Anonymous dient voor altijd niet professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel beroepskrachten in dienst hebben.
 9. NA als zodanig behoort nooit georganiseerd te worden, maar wij mogen wel dienstraden of comités creëren die direct verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.
 10. Narcotics Anonymous heeft geen mening over zaken buiten NA; derhalve behoort de NA-naam nooit betrokken te worden in publieke verdeeldheid.
 11. Ons public relationsbeleid is eerder gebaseerd op aantrekking dan op promotie; het is noodzakelijk dat wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven op het vlak van pers, radio en films.
 12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze tradities; dit herinnert ons er steeds aan principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Begrip van deze Tradities komt langzaam, mettertijd. We nemen informatie op door met NA-leden te praten en verschillende groepen te bezoeken. Het is gewoonlijk pas als we betrokken raken bij service dat iemand ons er op wijst dat “persoonlijk herstel afhankelijk is van NA-eenheid” en dat eenheid afhankelijk is van hoe goed we onze Tradities volgen. Er kan niet onderhandeld worden over de Twaalf Tradities van Narcotics Anonymous. Zij zijn de richtlijnen die onze NA-gemeenschap levend en vrij houden. 

Door het volgen van deze richtlijnen bij het omgaan met anderen, en de maatschappij in het geheel, vermijden we vele problemen. Dat wil niet zeggen dat onze Tradities alle problemen uitsluiten. We moeten nog steeds moeilijkheden onder ogen zien als deze zich voordoen: communicatieproblemen, meningsverschillen, interne tegenstellingen, en problemen met individuen en groepen buiten de NA-gemeenschap. Als we deze uitgangspunten toepassen, vermijden we echter sommige valkuilen. 

Veel van onze problemen lijken op die van onze voorgangers. Hun moeilijk verkregen ervaring gaf gestalte aan de Tradities, en onze eigen ervaring heeft laten zien dat deze uitgangspunten vandaag de dag nog net zo van kracht zijn als dat zij waren toen deze Tradities werden geformuleerd. Onze Tradities beschermen ons tegen de interne en externe krachten die ons zouden kunnen vernietigen. Zij zijn werkelijk hetgeen dat ons samenhoudt. Alleen door ze te begrijpen en toe te passen, werken ze.

Copyright © 2017 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle Rechten Voorbehouden.