Alkmaar notule businessmeeting 7 mei .docx – kopie